Thần kinh - Đột quỵ

LUOTAI dạng viên

Thành phần Mỗi viên có chứa: Panax notoginseng saponins 100mg Tá dược: Glycerol, Gelatin, Ethylparaben, Macrogol, nước Mô tả: Viên nang mềm hình oval có chứa chất lỏng mầu vàng nhạt. Quy

Menu Title