Thuốc

PM PROCARE

Thành phần: Mỗi viên chứa: Dầu  cá  tự  nhiên  (Tuna)  tương  đương  Omega-3  marine  triglycerids 160mg  (tương  đương  Acid  eicosapentaenoic  (EPA)  30mg,  Acid docosahexaenoic (DHA) 130mg);

PM PROCARE DIAMOND

Thành phần Mỗi viên nang có chứa Omega-3  triglycerides  cô  đặc-Fish:  500mg  tương  đương Docosahexaenoic  Acid  (DHA):  216mg;  Eicosapentaenoic  Acid (EPA): 45mg; Vitamin  B (Thiamine 

Menu Title