Tiêu Hóa

TPBVSK BioticAAD

Thành phần:  Mỗi gói BioticAAD (Ecologic AAD) 2,5g chứa 9 chủng vi khuẩn sinh lactic (probiotic): 2,5  x  10(9)  CFU,  bao  gồm:  B.bifidum  W23,  B.lactis  W51,  E.faecium  W54, L.acidophilus 

TPBVSK GastimunHP

Thành phần:  Mỗi  gói 4 g có chứa: Bột  lòng đỏ trứng  gà 1  g (OvalgenHP) chứa kháng thể  IgY (tương đương 6 mg IgY). Phụ liệu: chất tạo ngọt Sorbitol, chất tạo ngọt Maltitol, bột chuối, hương

TPBVSK GastimunHP Plus

Thành phần: Trong mỗi gói 4 g có chứa: Chiết xuất từ lòng đỏ trứng gà (Ovalgen HP) 1 g (tổng kháng thể IgY: tương đương 6 mg); men vi sinh Lactobacillus johnsonii No. 1088 dạng chết do nhiệt 50 mg

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Gastifix

Thành phần cấu tạo: Trong 1 gói chứa: Men vi sinh Lactobacillus johnsonii số 1088 dạng chết do nhiệt: 100 mg ( 109 CFU). Phụ liệu: Maltitol, sorbitol, hương sữa chua.  Công dụng: Hỗ

TPBVSK CereBio

Thành phần cấu tạo: Mỗi gói chứa 2g Ecologic Barrier gồm: hỗn hợp lợi khuẩn (Bifidobacterium bifidumW23; Bifidobacterium lactis  W51; Bifidobacterium lactis W52; Lactobacillusacidophilus W37;

Menu Title