Xương khớp

Viên nén cetasone

Thành phần  (cho 1 viên nén) Betamethason........................................................0,5 mg. Tá dược: lactose, cellulose vi tinh thể, povidon K30, brilliant blue FCF, magnesi

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe TENDOACTIVE

Thành phần cấu tạo: Mucopolysaccharides (220mg), collagen typ I (40mg), vitamin C (30 mg). Thành phần phụ: Dầu đậu nành, Gelatin, coating agent (E-422), thickener (E-471), emulsifier (soya

Menu Title