Nhóm điều trị

MUCOSAMIN dạng xịt miệng

Mucosamin dạng xịt miệng là một trang thiết bị y tế sản xuất theo quy định của EU số 93/42/EEC và hoạt động bảo vệ chủ yếu niêm mạc miệng. Sản phẩm có chứa hyaluronic axit, là thành phần quan trọng

MUCOSAMIN dạng kem bôi âm đạo

Giúp quá trình làm lành niêm mạc âm đạoMucosamin dạng kem bôi âm đạo là một trang thiết bị y tế hoạt động chủ yếu như là chất bảo vệ niêm mạc âm đạo, sản xuất theo theo Quy định về trang thiết bị

MUCOSAMIN dạng súc miệng

Mucosamin  dạng súc miệng là một trang thiết bị ý tế sản xuất tuân theo Quy định của EU số 93/42/EEC và và hoạt động bảo vệ chủ yếu niêm mạc miệng. Sản phẩm có chứa hyaluronic axit, là thành phần quan

PM PROCARE

Dầu cá tự nhiên (Cá Ngừ)500mgThiamine nitrate (vitamin B1)5mgt.đ. Omega-3 marine triglycerides160mgRiboflavine (vitamin B2)5mg(t.đ.

PM PROCARE DIAMOND

Thành phần Mỗi viên nang có chứaConcentrated Omega-3 Triglycerides-fishTương đương:Eicosapentaenoic Acid (EPA)Docosahexaenoic Acid

PM PROCARE PLUS

Thành phần cấu tạo Thành phần chính trong 1 viênDầu cá tự nhiên (Cá ngừ) 500mg (tương đương Omega-3 triglycerides: 160mg; Docosahexaenoic axit (DHA): 130mg; Eicosapentaenoic axit (EPA):

TPBVSK Magcaldi

Thành phần cấu tạo: Mỗi viên nén bao phim gồm:Calcium citrate tetrahydrate: 1,1862g  (tương đương. Canxi 250mg)Magnesium oxide – heavy: 132,67mg   (tương đương. Magnesium 

PM H-Regulator

Thành phần Mỗi viên nang có chứa:Cao khô quả Vitex agnus castus 20mg(tương đương Vitex agnus castus khô 200mg) Cao khô hạt đậu nành (Glycine max) 200mg (tương đương Isoflavones 80mg) Tá

Viên đặt âm đạo ITAMELAGIN

THÀNH PHẦN Mỗi viên đạn đặt âm đạo chứa::Metronidazole ......................................................... 500 mg Miconazole nitrate...................................................

Menu Title